Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Plan nabave Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj za 2023. godinu – 22.5.2023. g.:
Plan nabave 2023 – 22_5_2023 (pdf)

Plan nabave Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj za 2023. godinu – 17.5.2023. g.:
Plan nabave za 2023 godinu – 17_5_2023 (pdf)

Plan nabave Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj za 2023. godinu:
Plan nabave za 2023 godinu (pdf)

Plan nabave Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj za 2022. godinu objavljen 26.10.2022. godine:
Plan nabave 2022-objavljen 26102022 (pdf)