Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za predmet nabave – sistematski pregledi zaposlenika:

20240506_Zapisnik_sistematski pregledi (pdf)

20240513_Odluka_sistematski pregledi (pdf)

 

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici nabavlja uslugu izrade glavnog projekta preuređenja radnog prostora za izvaninstitucijske usluge na lokaciji k.č.br. 1327/1, k.o. Karlovac II, Ulica Vladimira Nazora 16:

Poziv na dostavu ponude_glavni projekt_karlovac (pdf)

Idejni projekt_Radni-prostor_Karlovac_SI-2023-27-IR-01_r0n1_reduced (pdf)

 

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave – sistematski pregledi zaposlenika – evidencijski broj nabave: 9/24:

20240424_PnDP_sistematski pregledi zaposlenika (pdf)

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave – sistematski pregledi zaposlenika:

20240424_OoP_sistematski pregledi (pdf)