Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Na temelju čl. 20 Zakona o javnog nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda) te na temelju čl. 33 i 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Centar je donio slijedeći:
PLAN NABAVE 2017 (xls)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE JAVNA NABAVA USLUGE – PRIJEVOZ KORISNIKA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OZALJ U POSTUPKU JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Evidencijski broj bagatelne nabave: 01/16-2016.
Javna nabava usluge prijevoz korisnika – studeni 2016 (pdf)

Na temelju čl.20 Zakona o javnog nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014 – Odluka Ustavnog suda) te na temelju čl.33 i 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Centar je donio slijedeći: Plan nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2016 (xls)

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE JAVNA NABAVA USLUGE – PRIJEVOZ KORISNIKA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OZALJ U POSTUPKU JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Evidencijski broj bagatelne nabave: 03/15-2015.
Javna nabava usluge prijevoz korisnika – prosinac 2015 (pdf)