Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

U tijeku je paneuropski interdisciplinarni projekt Digi-ID PLUS, na kojem uz brojne druge suradnike iz Europe sudjeluju i korisnici Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj.

Digitalna tehnologija važna je za osobe s intelektualnim teškoćama i kao takva predstavlja važan segment uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u društvo. Kako bi se osobama s IT olakšalo korištenje digitalnih tehnologija: Facebook, Instagram, Gmail, Zoom i sl. kroz projekt DIGI-ID PLUS osnovan je hrvatski Savjetodavni odbor.

Član hrvatskog Savjetodavnog odbora je i korisnik našeg Centra, Tomislav Pauli, a koja je točno uloga Savjetodavnog odbora pogledajte u videu: 

Promo video (facebook)

Za više informacija posjetite Facebook stranicu Digitalne akademije

https://www.facebook.com/digiakademija

 

INFORMACIJE O PROJEKTU DIGI-ID PLUS:

-multidisciplinarni europski projekt sufinanciran iz sredstava Europske unije (EIT Health)

-nositelj projekta: Trinity College Dublin; voditeljica projekta: Dr. Esther Murphy

– partneri projekta:       – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Republika Hrvatska

                                         – MADoPA – Centre Expert en Technologies et Services pour le Maintien en Autonomie à Domicile des Personnes Agées, Francuska

                                         – Servicio Andaluz de Salud (Andalusian Health Service), Španjolska

                                         – Karolinska Institutet, Medical University, Švedska

-vrijeme provođenja projekta: 2022. – 2024. god.

-nastavak na projekt „Digi-ID” iz 2021. godine; RH i još neke države priključile se 2022. godine

 

CILJ:

Razvoj programa edukacije o digitalnim vještinama za osobe s IT i razvoj primjerene i dostupne aplikacije (DigiAcademy) uz koju će osobe s IT lakše primjenjivati digitalne vještine

 

OČEKIVANI REZULTATI:

poboljšati pristup i samostalno snalaženje u virtualnom prostoru kroz razvoj digitalnih vještina – samostalnost, neovisnost i socijalnu uključenost

– smanjiti problem digitalne isključenosti i niskorazvijenih vještina osoba s IT -> zdravstvena i socijalna dobrobit -> poboljšanje kvalitete života

– po završetku projekta osigurati mogućnost trajnog korištenja razvijenog programa i Aplikacije

 

Ostali suradnici ERF-u kao hrvatskom partneru u projektu

– Hrvatski savez udruga osoba s IT

– Centar za rehabilitaciju Zagreb

– Hrvatska zajednica za Down sindrom

– Udruga za samozastupanje

– Udruga OZANA

– COO Juraj Bonači Split

– Centar za inkluziju i podršku u zajednici Pula

 

Dodatne informacije o projektu:

https://www.tcd.ie/mecheng/research/robotics/projects/digi-id.php?fbclid=IwAR3stM5e8MCMwWutiFFkgfwBeC2W589dluEwuPDiOSzJ8s3P7DTPBeYg9B4   

https://www.erf.unizg.hr/hr/novosti/141-projekti/2443-novi-projekt-obrazovanje-u-digitalnim-vjestinama-kao-potpora-boljem-zdravlju-i-socijalnoj-ukljucenosti-odraslih-osoba-s-intelektualnim-teskocama-digi-id-plus