Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj OIB 87620790803, upućuje Poziv na dostavu ponuda, sukladno čl. 18., stavku 3 Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu). Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
Nabava će se provesti u skladu s Uputama za provedbu postupaka nabave robe, radova i usluga Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj.

Predmet nabave je kruh i pekarski proizvodi za potrebe prehrane korisnika Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj od 01.03.2019. godine do 31.12.2019. godine.
Predmet nabave se dostavlja pet (5) dana u tjednu od ponedjeljka do petka, u jutarnjim satima u vremenu od 07.00 h do 8.30 h. na adresu Jaškovo 50 – 47280 Ozalj.

Dokumentacija za nadmetanje – Javna nabava – kruh – Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti  – Evidencijski broj bagatelne nabave: 1/19 – 2019.:

Javna nabava – kruh i pekarski proizvodi 2019 (pdf)

Javna nabava – kruh i pekarski proizvodi 2019 (docx)