Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Dokumentacija za nadmetanje – javna nabava usluge – prijevoz korisnika – Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj
u postupku javne nabave bagatelne vrijednosti  – evidencijski broj bagatelne nabave: 04/18-2018.

Dokumentacija za nadmetanje – prijevoz korisnika (odt)

Dokumentacija za nadmetanje – prijevoz korisnika (pdf)