Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

 

 

 

 

NAZIV PROJEKTA:

Poboljšanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj

KRATAK OPIS PROJEKTA: Projekt omogućuje infrastrukturna ulaganja koja osiguravaju jačanje kapaciteta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj kod provođenja izvaninstitucionalne usluge organiziranog stanovanja, radnih aktivnosti te rane intervencije.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Cilj je projekta olakšati pristup životu u zajednici osobama s intelektualnim teškoćama i djeci s teškoćama u razvoju u Karlovačkoj županiji i tako doprinijeti povećanju socijalne uključenosti osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Projektom će se osigurati 3 adekvatne stambene jedinice za organizirano stanovanje za 17 korisnika koji će dijelom biti izmješteni iz institucija van Karlovačke županije i vraćeni u svoju matičnu sredinu, a dijelom će to biti osobe koje se nalaze u vrlo visokom riziku od institucionalizacije. Za potrebe pružanja usluge organiziranog stanovanja nabavit će se jedno vozilo i dva prijenosna računala.

Rekonstruirati će se zgrada u Jaškovu, čime se osiguravaju prostori za radionice za provođenje radnih aktivnosti. Radne aktivnosti se provode u području poljoprivredne proizvodnje i prerade, te se projektnim  sredstvima osigurava potrebna mehanizacija i oprema za njihovo kvalitetno provođenje: traktor, polagač folije, stroj za pakiranje, gredičar, prskalica, ručni stroj za etiketiranje, stroj za mljevenje ljekovitog bilja, kosilica, usitnjivač biljnih ostataka, motokultivator, ručni viličar, oprema za radionice te prilagođeno vozilo.

U okviru poboljšanja infrastrukture za pružanje usluge rane intervencije nabavit će se jedno vozilo, alat za probir ˝Ages&Stages˝ te potrebna elektronička oprema (dva prijenosna računala, pisač/skener/printer i dva tableta).

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA je 7.989.192,97 kn, koja se u cjelokupnom iznosu financira sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program ˝Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.˝

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA (od 1. rujna 2017. do 24. prosinca 2020. godine)

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: Katarina Radman Petrušić, 047/751-181.

 

Poveznice:

http://www.strukturnifondovi.hr