Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj – Financijski plan za 2020 – 2022. godinu:

Financijski plan 2020-2022 (pdf)

Obrazlozenje financijskog plana 2020-2022 (pdf)

Odluka o prihvacanju financijskog plana 2020-2022 (pdf)  – 16.12.2019.