Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj – Financijski plan za 2020. godinu:

Financijski plan 2020 (pdf)

Obrazlozenje Financijskog plana za 2020 (pdf)