Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA
U ZAJEDNICI OZALJ
Jaškovo 50, 47280 Ozalj
OIB: 87620790803

Ozalj, lipanj 2019.

U smislu članka 75. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016), naručitelj je obvezan poduzeti prikladne mjere da učinkovito spriječi, prepozna i ukloni sukobe interesa u vezi s postupkom javne nabave kako bi se izbjeglo narušavanje tržišnog natjecanja i osiguralo jednako postupanje svim gospodarskim subjektima.

Stoga, u skladu sa člankom 76. stavka 1. točke 1. te članka 77. stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa i ne smije sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. Tiskara Galović, Ulica bana Josipa Jelačića 28A, 47250 Duga Resa; OIB: 77752682769,
  2. Azelija eko d.o.o., Ulica akademika Milana Heraka 11, 47280 Ozalj; OIB: 48386413757,
  3. CIGIĆ, obrt za cestovni prijevoz i usluge građevinskom mehanizacijom, vl. Mario Cigić, Jaškovo 50e, 47280 Ozalj; OIB: 68084448138,
  4. Studentski centar Karlovac, Frana Krste Frankopana 5, 47000 Karlovac; OIB: 58335400167.

te temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016, naručitelj javno objavljuje ovaj popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.