Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Izjava o postojanju sukoba interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/2011):

Izjava o postojanju sukoba interesa (pdf)