Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE JAVNA NABAVA USLUGE – PRIJEVOZ KORISNIKA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OZALJ U POSTUPKU JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Evidencijski broj bagatelne nabave: 03/15-2015.

Javna nabava usluge prijevoz korisnika – prosinac 2015 (pdf)