Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE JAVNA NABAVA USLUGE – PRIJEVOZ KORISNIKA CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI OZALJ U POSTUPKU JAVNE NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI
Evidencijski broj bagatelne nabave: 01/16-2016.

Javna nabava usluge prijevoz korisnika – studeni 2016 (pdf)