Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br.76/93, 29/97, 47/99. 35/08 i 127/19.) čl. 153.stavka 3. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine br.157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/1798/19 i 64/20),) i čl 31, 32, 35 i 36 Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj na temelju Odluke od 29.07.2021. godine r a s p i s u j e

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Više u pdf dokumentu:

Javni natjecaj – ravnatelj-ica (pdf)