Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Javno priznanje Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Povodom proslave Dana Grada Ozlja, ravnateljica Centra Dijana Borović-Galović primila je Javno priznanje Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj za osobiti doprinos u društveno-humanitarnom radu.

Javno priznanje