Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Naziv projekta:

Kineziterapijskim aktivnostima do inkluzije djece s teškoćama u razvoju“, akronim: „KIDS

Voditelj projekta: Športski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke

Projektni partneri:

  1. Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj
  2. Udruga “Pčelice”
  3. Športski savez invalida grada Slavonskog Broda

Kratak opis projekta: “Kineziterapijskim aktivnostima do inkluzije djece s teškoćama u razvoju” prepoznaje potrebu razvoja i ujednačavanja kapaciteta stručnjaka koji provode kineziterapiju, sportsko-rekreativnu i psihosocijalnu potporu djeci s teškoćama u ruralnim ili slabije razvijenim županijama. Oslanja se na strukturiranu razmjenu iskustava, znanja i vještina u njihovoj direktnoj primjeni u radu s djecom s teškoćama, putem uspostave Županijskih mobilnih timova.U sebi ima ugrađene mehanizme osiguranja održivosti na razini grada/županija, kroz razvijenu mrežu stručnjaka te osiguravanje potrebne opreme.

Cilj projekta: Projekt KIDS zasniva se na dvije osnovne razine aktivnosti:

  • sustavno jačanje kapaciteta stručnjaka koji rade s djecom s teškoćama kroz trening, psihosocijalnu pomoć, te uspostavu snažnih županijskih mobilnih timova u partnerskim organizacijama
  • provedba novostečenih i proširenih stručnih znanja kroz redovite, sustavne sportske i psihosocijalne aktivnosti s pripadnicima druge ciljne skupine, koja obuhvaća 120 djece do 25 godina starosti u sve 4 županije.

Rezultati projekta:

  1. Kroz provedbu sportsko – edukativnog programa ojačati stručne kapacitete iz 4 županije za implementaciju sportsko – rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom
  2. Kroz provedbu neformalne edukacije iz područja kineziterapije i pružanja usluga psihosocijalne pomoći djeci s teškoćama u razvoju doprinijeti povećanju razine kvalitete stručnjaka koji u svom radu pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju u četiri županije različitog stupnja razvijenosti.
  3. Unapređivanje socijalne inkluzije djece s teškoćama u razvoju u dobi od 6. do 18. godina u četiri županije različitog stupnja razvijenosti putem njihovog sudjelovanja u izvođenju kinziterapijskih, sportsko- rekreacijskih aktivnosti, te dobivanja odgovarajuće podrške iz područja psiho – socijalnih usluga. Organizacija i provedba dvodnevnog kampa za djecu s teškoćama u razvoju.
  4. Provedbom projektnih aktivnosti unaprijediti će se kapaciteti udruga i organizacija partnera na području pružanja socijalnih usluga u zajednici u kojoj djeluju.

 

Ukupna vrijednost projekta: 1.223.462,75 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 100% 1.223.462,75 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 06. ožujka 2020. do 06. Prosinca 2021.

Za više informacija o projektu:

Sportski savez osoba s invaliditetom grada Rijeke

Verdijeva ulica 11 / III. Kat, 51000 Rijeka

Internet stranica: https://www.ssoi-rijeka.hr/hr/kids/

Tel: +385 (0)51 / 312 – 224

Fax: +385 (0)51 / 312 – 225

Email: ssoi-rijeka[at]ssoi-rijeka.hr

Kontakt-osoba: Luka Dobrović

Za više informacija o EU fondovima:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj