Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Jaškovo 50, 47 280 Ozalj

Telefon: (047) 751 181

                 091 631 9701

Fax: (047) 631 970

OIB: 87620790803

Ravnatelj i voditelj:

Dijana Borović – Galović

 

Dislocirana jedinica Karlovac

Vladimira Nazora 16, 47 000 Karlovac

Voditelj: Ljerka Ladika

Telefon: (047) 601 936

                 091 631 9704

 

Odjel organiziranog stanovanja I:

Voditelj: Ante Badurina

Telefon: 091 631 9710

 

Odjel radnih aktivnosti, psihosocijalne podrške i dnevnog boravka

Voditelj: Branka Novosel

Telefon: 091 631 9705

 

Usluga poludnevnog boravka pruža se na adresi Maksimilijana Vrhovca 19, Karlovac

Telefon: (047) 636 268

 

Usluga psihosocijalne podrške pruža se na adresi Maksimilijana Vrhovca 21, Karlovac

Telefon: (047) 636 268

 

Službenik za informiranje: Stella Šimunić

E-mail: centar.ozalj@gmail.com

Telefon: 047 751 181

 

 

Lokacije na kojima djeluje Centar Ozalj