Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

 

Naziv projekta: “Korak prema vama” (UP.02.2.2.12.0002)

Naziv korisnika: Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik

Projektni partneri:

  1. Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj
  2. Grad Novska

Kratak opis projekta: Projekt „Korak prema vama“ omogućuje uspostavu mobilnog tima za savjetovanje i pomaganje i mobilnog tima za ranu intervenciju  kod CPUZ Lipik, kontinuitet usluge rane intervencije i psihosocijalne podrške kod CPUZ Ozalj te kontinuitet usluge poludnevnog boravka na području grada Novske. Projekt također osigurava jačanje kapaciteta stručnjaka za provedbu izvaninstitucijskih socijalnih usluga te provodi kampanju jačanja svijesti o procesu deinstitucionalizacije. Ciljne skupine koje imaju direktnu korist od projekta su: djeca i mladi bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca i mladi s problemima u ponašanju, djeca s teškoćama u razvoju, biološke i udomiteljske obitelji te stručnjaci iz sustava socijalne skrbi.

Cilj projekta: Doprinijeti sprječavanju institucionalizacije djece i mlađih punoljetnih osoba bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju i djece s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj.

Rezultati projekta:

  1. Unaprjeđena kvaliteta postojećih i razvoj novih izvaninstitucijskih socijalnih usluga kojima se prevenira institucionalizacija;
  2. Ojačani kapaciteti stručnjaka za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga;
  3. Povećana svijest javnosti o izvaninstitucijskim uslugama i pravu djece i mladih na život u zajednici.

Ukupna vrijednost projekta: 4.898.762,40 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 4.898.762,40 HRK (100%)
Razdoblje provedbe projekta: 23. studenog 2020. do 23. studenog 2022.

Za više informacija o projektu:

Centar za pružanje usluga u zajednici Lipik
Trg Franje Tuđmana 1, 34551 Lipik

Internet stranica: centarzapruzanjeuslugauzajednicilipik.hr
Tel.: 098 1610 433
Kontakt-osoba: Ivan Pušćenik (Ivan.Puscenik@SOCSKRB.HR)

Za više informacija o EU fondovima:

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj