Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

 

 

 

 

 

 

 

NAZIV PROJEKTA:
˝Mreža podrške za neovisnost˝

KRATAK OPIS PROJEKTA:
Projektnim će se aktivnostima proširiti usluga organiziranog stanovanja i radne aktivnosti za osobe s intelektualnim teškoćama, promovirat će se i proširit usluga rane intervencije i psihosocijalne podrške u Karlovačkoj županiji.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Cilj je projekta olakšati pristup životu u zajednici osobama s intelektualnim teškoćama i djeci s teškoćama u razvoju u Karlovačkoj županiji i tako doprinijeti povećanju socijalne uključenosti osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Za pružanje usluge organiziranog stanovanja educirat će se i zaposliti 29 asistenata koji će pružati podršku za ukupno 37 osoba s intelektualnim teškoćama.

U radne će se aktivnosti uključiti 15 osoba s intelektualnim teškoćama. Izradit će se aplikacija za mobilne telefone u formatu jednostavnom za korištenje, a služit će kao podrška/podsjetnik kod provođenja radnih aktivnosti i svakodnevnih aktivnosti. Nabavit će se 16 mobitela za korištenje mobilne aplikacije.

15 djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji primit će uslugu rane intervencije te 15 djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji uslugu psihosocijalne podrške. Za pružanje spomenutih usluga zaposlit će se dva edukacijska rehabilitatora i logoped. Osigurat će se poslovni prostor za pružanje spomenutih usluga, 10 stručnjaka će se educirat u području rane intervencije, 30 stručnjaka će primit tranzicijsku i mentorsku podršku u ranoj intervenciji, nabavit će se didaktička oprema i sredstva za rad.

Promovirat će se rana intervencija u zajednici (6500 letaka podijelit će se u rodilištima, domovima zdravlja, pedijatrijskim ordinacijama….), 30 će se stručnjaka educirati u primjeni alata za probir ˝Ages@Stages˝, organizirat će se dva okrugla stola na temu rane intervencije.

Bit će održana početna i završna konferencija projekta.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA je 10.602.513,72 kn, koja se u cjelokupnom iznosu financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA (od 5.listopada 2017. do 4. listopada 2020. godine)

KONTAKT OSOBE ZA VIŠE INFORMACIJA: Katarina Radman Petrušić, 047/751-181.

Poveznice:
http://www.strukturnifondovi.hr