Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Za provedbu postupka jednostavne nabave Usluge razvoja tranzicijske i mentorske podrške u ranoj intervenciji

Evidencijski broj nabave: EVB 8/19

Predmet nabave:
Usluga razvoja tranzicijske i mentorske podrške u ranoj intervenciji na projektu ˝Mreža podrške za neovisnost˝, koji se provodi u okviru Poziva „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom ”; referentna oznaka: UP.02.2.2.04.0001.

Izmjena dokumentacije o nabavi:
U točki 3. Dokumentacija koju su ponuditelji obvezni dostaviti uz ponudu,
Podtočka: 3.3. Životopise stručnjaka koji će obavljati aktivnosti u okviru razvoja tranzicijske i mentorske podrške u ranoj intervenciji
U tekst: ˝minimalno visoka stručna sprema iz područja edukacijske rehabilitacije/logopedije˝ dodaje se i područje psihologije, pa izmijenjeni tekst glasi:
˝minimalno visoka stručna sprema iz područja edukacijske rehabilitacije/logopedije/ psihologije˝
Uvjet vrijedni za oba tražena stručnjaka.

Naručitelj izmjene/dopune dokumentacije objavljuje na internetskoj stranici CPUZ Ozalj, te je dostavlja svim potencijalnim ponuditeljima kojima je poslan prvotni Poziv.

EVB 8-19 izmjena 1 tranzicijska (pdf)