Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Objašnjenje dokumentacije o nabavi i odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekt za predmet nabave Usluga izrade i održavanja aplikativnog sustava Centar za podršku , evidencijski broj nabave 10.

Na temelju članka 18. i članka 19. Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave od 1.6.2018., u postupku jednostavne nabave Usluga izrade i održavanja aplikativnog sustava Centar za podršku, evidencijski broj nabave 10, naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj objavljuje ovaj odgovor slijedom upita zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Upiti gospodarskog subjekta #1:

Gospodarski subjekt navodi nejasnoće vezano uz značenje funkcije „poziv broja hitne pomoći direktno iz aplikacije“ te pojma „razvoj i održavanje“ i moli pojašnjenje:

  1. Gospodarskom subjektu nije jasno da li „poziv broja hitne pomoći direktno iz aplikacije“ funkcionira tako da se s mobitela s funkcionirajućom SIM karticom, klikom ikone za poziv ostvaruje klasični poziv mobitelom, samo se istovremeno bilježi u sustavu (putem interneta) da je započet ili da se ostvari lokalna telefonska centrala i da se pozivi provode kroz VoIP.
  2. Gospodarski subjekt traži značenje „razvoja i održavanja“ kroz 3 godine, pa se moli pojašnjenje da li se radi o tome da „sustav mora biti funkcionalan i raditi sljedeće 3 godine“ (održavanje) ili ukoliko se želi nešto promijeniti biti kroz 3 godine non stop na raspolaganju (upitna im je ta riječ: „razvoj“)?

Odgovor naručitelja:

  1. „Poziv broja hitne pomoći direktno iz aplikacije“ funkcionira tako da se ostvaruje klasični poziv mobitelom, samo se istovremeno bilježi u sustavu (putem interneta) da je započet.
  2. Sustav mora ostati funkcionalan tijekom 3 godine. Pod razvoj se misli izgradnja aplikacije u koracima, kako je i definirano rokovima za isporuku.

Objasnjenje dokumentacije o nabavi (pdf)