Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave usluga upravljanja projektom:

Odluka o odabiru ponude – usluga upravljanja projektom (pdf)

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni pristiglih ponuda u predmetu nabave usluga upravljanja projektom:

Zapisnik pristiglih ponuda – usluga upravljanja projektom (pdf)