Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj DJ Karlovac za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2:

Odluka o organizaciji rada COVID-19 05112020 (pdf)