Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Na temelju članka 34 Statuta, URBROJ: 05-342/15 od 2015. godinei točke l. stavka 1. Odluke, KLASA: 030-01/20-01-01 URBROJ: 2133-90-01-01-20-1 o organizaciji rada Centara za pružanje usluga u zajednici Ozalj za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 19. ožujka 2020. godine, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj Dijana Borović – Galović donosi

Odluku o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

Odluka o organizaciji rada COVID-19 (pdf)

Popis djelatnika po smjenama rada A i B (pdf)