Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Na osnovu čl. 34 Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj ravnateljica Centra Dijana Borović – Galović dana 29.12.2017. godine donosi:

Odluku o rasporedu radnog vremena u 2018. godini

Odluka o radnom vremenu Centra Ozalj (pdf)

Izmjene i dopune – Raspored radnog vremena (pdf)