Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Na osnovu čl. 34 Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj d o n o s i

ODLUKUO RASPOREDU RADNOG VREMENA ZA 2022.GODINU

U Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj za radna mjesta ravnatelja, voditelja računovodstvenih poslova, financijsko računovodstvenog referenta-financijskog knjigovođu i voditelje Dislocirane jedinice Organizirano stanovanja rad se odvija u petodnevnom radnom tjednu u trajanju od 40 sati.

Za radna mjesta radnika Odjela radnih aktivnosti, psihosocijalne podrške i dnevnog boravka utvrđuje se radno vrijeme na bazi 40-satnog radnog tjedna u dvije smjene od ponedjeljka do petka.

U Odjelu pomoćno tehničkih poslova za radna mjesta ekonoma skladištara, kuhara, pomoćnog kuhara, kućnog majstora-stručnjaka zaštite na radu, kućnog majstora-kotlovničara, vozača i čistačice rad se odvija u petodnevnom radnom tjednu od ponedjeljak do petka u trajanju od 40 sati tjedno, a za radno mjesto pomoćnog radnika na ekonomiji u petodnevnom radnom tjednu od ponedjeljka do nedjelje, ali ne duže od 40 sati tjedno. Rad se po potrebi organizira u dvije smjene.

U Dislociranoj jedinici organiziranog stanovanja rad je organiziran na bazi 40-satnog radnog tjedna u tri smjene od ponedjeljka do nedjelje ili u turnusima.

Za vrijeme trajanja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj obavljat će se svi poslovi iz djelokruga rada Centra, s ukupnim brojem zaposlenika , u propisanom radnom vremenu Centra.

Rad Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj organizirat će se sukladno organizaciji rada prije epidemije COVID -19 uz provođenje mjera sprečavanja epidemije COVID-19, a prema Uputi za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi koje je donio Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

U slučaju pojave COVID-19 zaraženog bolesnika ili zaposlenika organizacija rada se prilagođava epidemiološkoj situaciji po uputi epidemiologa.

Više u pdf dokumentu:

Odluka o radnom vremenu za 2022 (pdf)