Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Općenito o Centru Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj je javna ustanova čiji je osnivač Ministarstvo demografije, socijalne politike i mladih, a pruža usluge djeci, mladeži i odraslim osobama s intelektualnim teškoćama.

Svoju djelatnost obavlja na području Karlovačke županije. Sjedište Centra nalazi se u Jaškovu u blizini Ozlja u staroj kuriji okruženoj prekrasnim parkom, a dislocirana jedinica u Karlovcu.

Statut – Centra za pruzanje usluga u zajednici Ozalj (pdf)