Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te na temelju čl. 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Centar je donio slijedeći:

Plan nabave za 2017. godinu – dopuna:
Plan nabave za 2017 (xls)