Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) te na temelju čl. 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Centar je donio slijedeći:

Plan nabave za 2018. godinu

PLAN_NABAVE_2018 (xls)

Na temelju članka 28. stavka 7. i 198. stavka 5. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi te na temelju čl. 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, Centar je donio slijedeći:
Plan nabave za 2018. godinu.
PLAN NABAVE 2018 (pdf)