Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalhj – Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave 2019 (pdf)