Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj – Plan nabave za 2020. godinu – 12.6.2020. g.

Plan nabave_20200612 (pdf)