Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Plan nabave Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj za 2022. godinu objavljen 17.03.2022. godine:

Plan nabave 2022-objavljen 17032022 (pdf)