Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Plan nabave Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj za 2022. godinu – objavljen 10.02.2022. g.:

Plan nabave 2022-objavljen 10_02_2022 (pdf)