Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Plan nabave Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj za 2022. godinu objavljen 26.10.2022. godine:

Plan nabave 2022-objavljen 26102022 (pdf)