Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Plan nabave Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj za 2022. godinu – izmjena 14.2.2022.:

Plan nabave 2022-objavljen 14_02_2022 (pdf)