Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Plan nabave Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj za 2023. godinu – 17.5.2023. g.:

Plan nabave za 2023 godinu – 17_5_2023 (pdf)