Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Plana nabave Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj za 2024. godinu:

Plan nabave 2024 (pdf)