Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

 

Naziv projekta: „Podrška za neovisnost“ (UP.02.2.2.12.0001)

Naziv korisnika: Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Kratki opis projekta: Projekt omogućuje razvoj, podizanje kvalitete i održavanje usluge organiziranog stanovanja kroz deinstitucionalizaciju 4 i sprečavanje ponovne institucionalizacije 37 osoba s intelektualnim teškoćama. Projektne aktivnosti podižu svijest stručne i šire javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije, sprečavanja institucionalizacije, pravima osoba s invaliditetom i jačaju kapacitete osoblja.

Cilj projekta: Olakšati pristup životu u zajednici osobama s intelektualnim teškoćama u Karlovačkoj županiji i tako doprinijeti povećanju socijalne uključenosti osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Rezultati projekta:

Pružana uslugu organiziranog stanovanja za 41 osobu s invaliditetom (osobe s intelektualnim teškoćama).

Ojačani kapaciteti stručnjaka za provedbu usluge organiziranog stanovanja: 29 asistenata će se educirati u području aktivne podrške osobama s intelektualnim teškoćama, a 5 stručnih radnika će primiti supervizijsku podršku u radu.

Podignuta svijest stručne i šire javnosti o važnosti procesa deinstitucionalizacije, sprječavanja institucionalizacije i pravima osoba s invaliditetom kroz organizaciju dvije tribine.

Ukupna vrijednost projekta: 7.747.323,08 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 7.747.323,08 HRK (100%)

Razdoblje provedbe projekta: 11. studenog 2020. do 11. srpnja 2022. (20 mjeseci)

 

Za više informacija o projektu:

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Jaškovo 50, 47280 Ozalj

Internet stranica: www.centar-ozalj.hr

Tel.: 074 751 181

Kontakt osoba: Katarina Radman Petrušić (kradman80@hotmail.com)

 

Za više informacija o EU fondovima:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj