Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Na temelju Odluke Upravnog vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj KLASA: 023-01/21-01-01 UR.BROJ:2133-90-01-03/1-21-7/1
od dana 29.07.2021. godine objavljuje se

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj objavljen u Narodnim novinama , na web stranici i na oglasnoj ploči Centra.

 

Više u pdf dokumentu:

Ponistenje javnog natjecaja – ravnatelj-ica (pdf)