Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Povijest Centra Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj je izvorno osnovan odlukom Narodnog odbora grada Zagreba na 46. sjednici Gradskog vijeća od 30. ožujka 1955. godine i na 9. sjednici Vijeća proizvođača od 31. svibnja 1955. godine. Na temelju rješenja Narodnog odbora grada Zagreba donesenog na 48. zajedničkoj sjednici Gradskog vijeća i Vijeća proizvođača od 22. veljače 1962. godine.

Nastavio je poslovanje pod nazivom Specijalni zavod za rehabilitaciju djece od 30. kolovoza 1978. godine (oznaka i broj rješenja US-57178). Zavod je dalje poslovao pod nazivom Centar za socijalizaciju „Zagreb“, Nazorova 49 da bi s 1. ožujka 1986. godine počeo s radom kao samostalna radna organizacija pod nazivom Centar za rehabilitaciju „Ozalj“.

Centar za pružanje usluga u zajednici „Ozalj“ je ustanova čiji je osnivač Ministarstvo demografije, socijalne politike i mladih. Registriran je pri Trgovačkom sudu u Karlovcu 17. prosinca 1995. godine te je temeljem članka 78. st. 1. Zakona o ustanovama postao javna ustanova. Centar je pravna osoba, posluje samostalno i obavlja djelatnost radi koje je osnovan. Ustanova je upisana u Upisnik ustanova pri Ministarstvu demografije, socijalne politike i mladih, a prema važećem Statutu, koji je usvojen odlukom Upravnog vijeća ustanove 21. travnja 2015. godine, djelatnost Centra je pružanje usluga odraslim osobama s intelektualnim oštećenjima i djeci i mladeži s teškoćama u razvoju.

Nakon provedenih procesa deinstitucionalizacije i transformacije Centra, naziv Centara je promijenjen u Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj, odlukom Trgovačkog suda u Karlovcu, 09. listopada 2015. godine.