Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Poziv na dostavu ponuda za predmet nabave – sistematski pregledi zaposlenika – evidencijski broj nabave: 9/24:

20240424_PnDP_sistematski pregledi zaposlenika (pdf)