Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Poziv na dostavu ponude za ugovaranje Usluge izrade i održavanja aplikativnog sustava Centar za podršku

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj – Ozalj, Jaškovo 50 objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uslugu izrade i održavanja aplikativnog sustava Centar za podršku kod provedbe projekta „Mreža podrške za neovisnost“, a koji se provodi u okviru Poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pod nazivom: „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“; referentne oznake UP.02.2.2.04.0001.

Kratki opis i namjena sustava:
Namjena Aplikativnog sustava Centar za podršku je omogućiti službi koja daje podršku (MENTORI) osobama sa teškoćama u razvoju (KORISNICI) pri njihovom svakodnevnom uključivanju u društvo sa posebnim naglaskom na zaposlenje i obavljanje svakodnevnih poslova.

Aplikativni sustav Centar za podršku se sastoji od sljedećih osnovnih korisničkih dijelova:

Web aplikacija Centar za podršku („CentarZaPodršku.WEB“) u kojem se na centralnom mjestu unose i prikupljaju svi podaci potrebni za funkcioniranje aplikacije. Baza podataka u koju se pohranjuju podaci će biti kreirana po projektnom zadatku a sa ciljem urednog funkcioniranja svih aplikativnih modula i sa mogućnošću naknadne analize podataka u svrhu unapređenja projekta „CentarZaPodršku“. Web aplikaciju koriste Mentori za unos i uređivanje podataka vezanih na Korisnike te Administratori za svoje poslove.

Mobilna aplikacije mPodrška („CentarZaPodršku.mPodrška“) u kojoj Korisnici pristupaju odobrenim modulima koji im omogućuju dijeljenje podataka sa „CentarZa Podršku.WEB“ dijelom sustava i Mentorima. Kroz pojedine module se pregledavaju podaci definirani kroz web aplikaciju „CentarZaPodršku.WEB“ i pomoću kojih se šalje povratna informacija na isto centralno mjesto. Mobilna aplikacija se izvodi za Android uređaje.

Više u pdf dokumentu:
Poziv na dostavu ponuda-usluga ugovaranja i odrzavanja aplikacije (pdf)