Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici nabavlja uslugu izrade glavnog projekta preuređenja radnog prostora za izvaninstitucijske usluge na lokaciji k.č.br. 1327/1, k.o. Karlovac II, Ulica Vladimira Nazora 16:

Poziv na dostavu ponude_glavni projekt_karlovac (pdf)

Idejni projekt_Radni-prostor_Karlovac_SI-2023-27-IR-01_r0n1_reduced (pdf)