Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE GRAĐEVINSKI RADOVI – GRUPA 1 – GRAĐEVINSKI RADOVI – IZGRADNJA STANOVA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici, OIB: 87620790803, priprema i provodi postupak jednostavne nabave GRUPA 1 – GRAĐEVINSKI RADDOVI – IZGRADNJA STANOVA ZA ORGANIZIRANO STANOVANJE, te Vam upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) (u daljnjem tekstu: ZJN 2016), za godišnju procijenjenu vrijednost manju od 200.000,00 kuna za robu i usluge odnosno 500.000,00 kuna za radove, Naručitelj provodi postupke sukladno internom aktu odnosno sukladno Pravilniku o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, URBROJ: 05-361/1-18 od 1. lipnja 2018. i KLASA: 012-04/20-01-1, URBROJ: 2133-90-01-01-20-1 od 3. travnja 2020. (razina 4. jednostavne nabave).

Predmet nabave je: izvođenje građevinskih radova¬ odnosno njihov nastavak.

Tehničke specifikacije sastoje se od izvođenja građevinskih radova, obuhvaćenih Troškovnikom koji je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

20211019_PnDP_Radovi_CPUUZOzalj_G1 (pdf)

20211019_PnDP_Radovi_CPUUZOzalj_G1 (docx)

20211019_Troskovnik_Radovi_CPUUZOzalj_G1 (xlsx)