Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Temeljem članka 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj te čl. 1. stavka 1. Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, URBROJ: 05-361/1-18 od 1. lipnja 2018., Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj dostavlja ovaj

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici, OIB: 87620790803 provodi na poljoprivrednim površinama radne aktivnosti na poljoprivredi i na poslovima uzgajanja svinja.

U sklopu aktivnosti na poljoprivredi i u svinjogojstvu Centra nabavlja Materijal za poljoprivredu i svinjogojstvo, EVB 5/20 procijenjene vrijednosti 32.000,00 kuna bez PDV-a odnosno 40.000,00 kuna s PDV-om.
Količina i vrsta predmeta nabave utvrđena je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva za nadmetanje. Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz obrasca Troškovnika koja se traži u nadmetanju.

Više u dokumentima:

ODLUKA O NABAVI_poljoprivreda (pdf)

Poziv na dostavu ponude – poljoprivreda (docx)

Troskovnik poljoprivreda (xlsx)