Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE STRUČNOG NADZORA NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici, OIB: 87620790803, priprema i provodi postupak jednostavne nabave STRUČNI NADZOR NAD GRAĐEVINSKIM RADOVIMA, te Vam upućuje ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) (u daljnjem tekstu: ZJN 2016), za godišnju procijenjenu vrijednost manju od 200.000,00 kuna za robu i uslugge odnosno 500.000,00 kuna za radove, Naručitelj provodi postupke sukladno internom aktu odnosno sukladno Pravilniku o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave, URBROJ: 05-361/1-18 od 1. lipnja 2018. i KLASA: 012-04/20-01-1, URBROJ: 2133-90-01-01-20-1 od 3. travnja 2020. (razina 3. jednostavne nabave).

Predmet nabave je: Stručni nadzor nad građevinskim radovima.

Tehničke specifikacije sastoje se od obavljanja poslova stručnog nadzora građenja za vrijeme trajanja izvođenja radova, i to od dana uvođenja u posao izvođača radova, ne računajući dane kada se nije moglo raditi, i to za dvije grupe:

  • GRUPA 1: stručni nadzor nad građevinskim radovima – izgradnja stanova za organizirano stanovanje i
  • GRUPA 2: stručni nadzor nad građevinskim radovima – rekonstrukcija zgrade za radne aktivnosti.

CPV: 71247000-1 Nadzor građevinskih radova.

Evidencijski broj nabave 15.

Više u pdf dokumentu:
Poziv_Strucni nadzor nad gradjevinskim radovima (pdf)