Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj – Ozalj, Jaškovo 50 objavljuje Poziv na dostavu ponuda za usluge pružanja savjetodavne podrške u provedbi projekta Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pod nazivom: „Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza I“, referentne oznake KK.08.1.3.01.

Sukladno čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i čl. 1. stavka 1. Internog akta o nabavi roba, radova i usluga od dana 27.6.2017.g. za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kn za robu i usluge naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već provodi jedan od propisanih postupaka nabave kako su oni određeni čl. 5. Internog akta o nabavi roba, radova i usluga.

Poziv na dostavu ponuda (pdf)

KK_08_1_3_01_Prijavni_obrazac_A_dio (pdf)

KK.08.1.3.01 Prva izmjena Poziva final

9a3 1 Sazetak_Poziva prva izmjena (docx)

9a3_1 Prva izmjena Poziva (docx)

UzP_9a3 1 prva izmjena poziva (docx)

Obrasci

Obrazac 2 Izjava prijavitelja (docx)

Obrazac 3 Sporazum o partnerstvu (docx)

Obrazac 4 Izjava partnera (docx)

Obrazac 5 Izjava o ne_povrativosti PDV-a (docx)

Prilozi

Prilog 1 Nacrt Ugovora Posebni uvjeti (docx)

Prilog 2 Nacrt Ugovora Opci uvjeti (docx)

Prilog 3 Obrazac za provjeru prihvatljivosti i ocjenjivanje kvalitete_socijala Ver2 (docx)

Prilog 4 Plan nabave (docx)

Prilog 5 Zahtjev za nadoknadom sredstava (xlsx)

Prilog 6 Zavrsno izvjesce i kontrolna lista (docx)

Prilog 7 Izvjesce nakon provedbe projekta (docx)

Prilog 8 Izjava glavnog projektanta (docx)

Prilog 9 Lista pozvanih prijavitelja 9a3.1 (docx)

Prilog 10 Horizontalne politike (pdf)

Prilog 11 Pravila nabave za NOJN (docx)