Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Naručitelj Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj – Ozalj, Jaškovo 50 objavljuje Poziv na dostavu ponuda za uslugu razvoja tranzicijske i mentorske podrške u ranoj intervenciji kod provedbe projekta „Mreža podrške za neovisnost“, a koji se provodi u okviru Poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku pod nazivom: „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“; referentne oznake UP.02.2.2.04.0001.

Sukladno čl. 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i čl. 1. stavka 1. Pravilnika o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj od dana 1.6.2018. g. za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kn za robu i usluge naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi, već provodi jedan od propisanih postupaka nabave kako su oni određeni Pravilnikom o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj.

Više u pdf dokumentu:
EVB 8-19 poziv ponuda -tranzicijska (pdf)