Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Sukladno članku 14. i 15. Zakona o javnoj nabavi, “Narodne novine” broj 120/2016, i članka 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, ravnateljica Centra Dijana Borović – Galović, donosi dana 1.6.2018. godine:

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

Pravilnik -jednostavna nabava (pdf)