Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Sukladno članku 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi, “Narodne ovine” broj 120/16, i članka 34. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj, ravnateljica Centra Dijana Borović – Galović, donosi dana 27.06.2017. godine:

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

Interni pravilnik o provodjenju postupka JN CPUZ Ozalj (pdf)