Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Pristup informacijama Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj

 

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Pisani zahtjev podnosi se:

  • putem pošte na adresu:
    Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj
    Jaškovo 50, 47280 Ozalj
  • putem elektroničke pošte na adresu: korisnik302@socskrb.hr
    Službenik za zaštitu osobnih podataka u Centru za pružanje usluga u zajednici Ozalj je Stella Šimunić, mag. act. soc.

Sve upite možete slati na e-mail: korisnik302@socskrb.hr ili tel: 047 751 181 radnim danom u vremenu od 08:00 – 12:00.

Usmeni zahtjev zaprima službenik za informiranje Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj na broj
telefona 047 751 181

Za rješavanje pojedinačnih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informaciji mjerodavan je službenik za informiranje: Stella Šimunić, mag. act. soc.

Korisniku kome je omogućen pristup informaciji naplaćuje se naknada sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade.

 

Dokumenti za preuzimanje:

ZPPI-2022-procisceni-tekst (doc)

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama (docx)

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije (docx)

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija (docx)

 

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama po godinama:

Godisnje_izvjesce 2015 (pdf)

Godisnje_izvjesce 2016 (pdf)

Godisnje_izvjesce 2017 (pdf)

Godisnje_izvjesce 2018 (pdf)

Godisnje_izvjesce 2019 (pdf)

Godisnje_izvjesce 2020 (pdf)

Godisnje_izvjesce 2021 (pdf)

Godisnje_izvjesce 2022 (pdf)

Godisnje_izvjesce 2023 (pdf)