Centar Ozalj

Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Pristup informacijama Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj

Informacije o radu Centra za pružanje usluga u zajednici Ozalj moguće je dobiti uvidom u internetsku stranicu Centra, telefonskim kontaktom, kontaktom putem obrasca ili obrasca za informiranje koji je moguće preuzeti na ovoj stranici.

Službenikom za informiranje imenovan je Ante Badurina, kojeg je moguće kontaktirati službenim putem (adresa, telefon/fax, e-mail Centra).

Dokumenti za preuzimanje:

Zakon o pravu na pristup informacijama (pdf)

Izmjene i dopune zakona o pravu na pristup informacijama (pdf)

Obrazac_Zahtjev_za_pristup_informacijama (pdf)